Amb l’entrada en vigor, el 29 de desembre de 2014, de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per la qual les entitats privades que comptin amb recursos  públics restaran subjectes a un seguit d’obligacions. Hauran de realitzar una publicitat activa de forma clara, estructurada per mitjans electrònics i de fàcil accés la seva informació institucional i informació econòmica.

 El Consell Esportiu del Baix Camp posa a disposició, en aquest espai web, de tota la informació amb l’objectiu de complir aquesta normativa.