EQUIP TÈCNIC I DE GESTIÓ 

L’Assemblea General és l’òrgan superior de representació i participació del Consell Esportiu del Baix Camp i la Junta Directiva, és l’òrgan executiu.

No obstant això, la gestió de totes les accions que du a terme el Consell Esportiu està en mans de l’Equip de Gestió i de l’Equip Tècnic.

El primer, organitza, planifica, coordina i promou les activitats i els serveis i està integrat per 11 professionals de diferents àmbits.

El segon, és l’encarregat d’allò que podríem denominar “treball de camp” i el seu nombre oscil·la entre 75 i 125 tècnics i tècniques, en funció de les activitats i els serveis a realitzar.