A continuació, mostrem l’organigrama funcional de l’Equip de Gestió. Com es pot veure, no es tracta d’una estructura jerarquitzada, sinó que és transversal, interrelacionada,  cohesionada i participativa.