AJUTS I SUBVENCIONS


Relació d’ajuts i subvencions rebudes dels cinc darrers anys des de l’entrada en vigor de la Llei de transparència.